Jak pomáhá stomasestra?
Témata: 

Jak pomáhá stomasestra?

Nezastupitelnou úlohu v životě pacienta se stomií má zkušená stomasestra – zdravotní sestra se speciálním vzděláním -, která zajišťuje poradenství pro stomiky. Její hlavní úlohou je připravit pacienta na život se stomií se všemi jejími důsledky pro každodenní život a poradit mu v případě potíží.

Tisk
E-mail
Sdílejte

Proč je práce stomasestry důležitá?

Po operaci je nutné pacienta seznámit se zásadami správného, šetrného a bezpečného zacházení se stomickou pomůckou. Stomasestra při tomto nácviku pomáhá, poskytuje pacientovi informace ohledně stravování a možných zdravotních komplikací a má přehled o úhradě pomůcek zdravotní pojišťovnou. Dokáže poradit i se záležitostmi běžného denního života. Je výhodné naučit s pomůckami zacházet i osobu pacientovi blízkou, která mu může být při péči o stomii taktéž nápomocná a v neposlední řadě poskytuje stomikovi také psychickou podporu.

Hlavní úkoly a aktivity stomasestry

  • Péče o stomika začíná již v rámci předoperační přípravy, pokračuje v období hospitalizace a navazuje pravidelnými návštěvami stomické poradny.
  • Provádí pooperační péči o stomii,
  • Zajišťuje proškolení pacienta a jeho rodiny v problematice stomie, učí pacienta o stomii pečovat a manipulovat s pomůckami. Edukace probíhá denně, s přihlédnutím k pacientovu fyzickému a psychickému stavu.
  • Ve spolupráci s pacientem vybírá vhodné stomické pomůcky a provádí nácvik jejich používání.
  • Po ukončení hospitalizace je péče o pacienta převedena do ambulance stomické poradny. Sestra při každé návštěvě zkontroluje tvar, barvu, velikost a průchodnost stomie i její okolí. Zhodnotí aktuální stav stomie a navrhne případnou změnu pomůcek, ochranných a čisticích prostředků.
  • Poskytuje stomikovi informace o případných komplikacích stomie a zejména o možnostech jejich prevence. Při pravidelných kontrolách se zaměřuje se jejich včasné odhalení a zahájení léčby.
  • Zajišťuje sociální poradenství v oblasti podpory, informuje stomiky o existenci a činnosti klubů stomiků.

Poskytuje dlouhodobou emocionální podporu klientovi i jeho rodině.